1. Wspieranie Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w budowaniu kolekcji i tworzeniu wystaw stałych i czasowych poprzez:
  – pozyskiwanie okazów dla Muzeum przez członków Towarzystwa,
  – konsultacje merytoryczne zbiorów i wystaw Muzeum,
  – udostępnianie okazów członków Towarzystwa na wystawy stałe i czasowe w Muzeum,
  – wspieranie Muzeum w inwentaryzacji pozostałości po kolekcji geologicznej Schaffgotschów.
 2. Powiększanie stanu wiedzy na temat minerałów Sudetów Zachodnich poprzez:
  – badania terenowe w kierunku poszukiwania minerałów na wspomnianym obszarze,
  – współpracę ze środowiskiem naukowym zajmującym się minerałami.
 3. Promocja zasobów mineralogicznych Sudetów Zachodnich poprzez:
  – współorganizację wraz z Muzeum Karkonoskiej Giełdy Minerałów,
  – opracowywanie materiałów edukacyjnych (m.in. wydawnictw, broszur, tekstów na stronę www) dotyczących minerałów, w tym również dla Muzeum,
  – organizację prelekcji popularnonaukowych o tematyce geologicznej dla członków Towarzystwa i mieszkańców regonu.
 4. Integracja środowiska kolekcjonerów Sudetów Zachodnich poprzez:
  – spotkania członków Towarzystwa w Muzeum, połączone m.in. z prelekcjami członków Towarzystwa poświęconymi swoim kolekcjom, poszukiwaniom i ostatnim trafieniom (pierwszy czwartek miesiąca),
  – wspólne badania terenowe realizowane podczas oficjalnych wyjść uzgodnionych z właścicielami lub zarządcami terenu, np. do czynnych kamieniołomów,
  – przyznawanie nagród i wyróżnień za kolekcjonerskie sukcesy.
 5. Edukacja młodych pokoleń kolekcjonerów minerałów poprzez:
  – pomoc w przygotowaniu stoiska na Karkonoskiej Giełdzie Minerałów,
  – zapraszanie dzieci i młodzieży kolekcjonującej minerały na wspólne wyprawy w teren oraz prelekcje.