Wyjazd do Kopalni Łupków Kwarcytowych „Jegłowa”

Po kolejnych zebraniach w muzeum, Towarzystwo spotkało się w terenie. Dziesięcioosobową grupą udaliśmy się do Jegłowej do kopalni łupków kwarcytowych. Tym razem dopisała nam pogoda i szczęście. Z kaolinowo-kwarcowej masy wspólnym wysiłkiem i zaangażowaniem pozyskaliśmy sporo prawidłowo wykształconych kryształów. Ogólna radość z powodzenia poszukiwań przerodziła się w indywidualne emocje przy Czytaj dalej…